Sieć wodno-kanalizacyjna stanowi kluczową inwestycję w każdym pomieszczeniu zarówno mieszkalnym, jak i przemysłowym. W budowie stacji paliw odgrywa wiodącą rolę ze względu na specyficzną infrastrukturę oraz fakt, że prawie przy każdej stacji znajduje się myjnia. Budowa myjni również wymaga uprzedniego uwzględnienia sieci wodno-kanalizacyjnej w projekcie. Determinuje to lokalizację zarówno stacji paliw, jak i myjni.

Tylko sprawdzeni instalatorzy

Sieć wodno-kanalizacyjna dla stacji  paliw oraz myjni musi  być zaprojektowana, zainstalowana, także odebrana w sposób profesjonalny, a co za tym idzie bezpieczny. Musimy pamiętać, że na stacji znajdują  się dystrybutory paliwowe oraz LPG, zbiorniki paliwowe, systemy kontrolno-pomiarowe, także kompresory i odkurzacze samoobsługowe, które wymagają dostarczenia odpowiedniej ilości wody. Również prace serwisowe są przeprowadzane na bazie wody. Nie należy zapominać o kliencie, który musi mieć dostęp do sanitariatów oraz używa wody w myjni samoobsługowej. Dlatego powierz montaż sieci wodno-kanalizacyjnej fachowcom.

Na co zwrócić uwagę przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na stacji paliw?

Instalację wodociągową i kanalizacyjną wykonuje się po zakończeniu budowy w stanie surowym, ale już podczas procesu budowy hali produkcyjnej dla stacji i myjni należy przeprowadzić prace przygotowawcze, czyli przygotować wyprowadzenia do podłączenia z siecią wodno-kanalizacyjną i dostosowanie ich lokalizacji do planowanych bądź istniejących przyłączy. Bardzo ważną sprawą jest określenie sposobu zaopatrzenia stacji i myjni w wodę, odpowiedniego wykonania odprowadzenia ścieków, wszystko to musi być określone w pozwoleniu na budowę.